Suomalaiset pitävät vapaata mediaa tärkeänä demokratialle – luotettavalla tiedolla merkitystä myös henkiselle huoltovarmuudelle