"Tällä hetkellä maailman maat laittavat enemmän rahaa fossiilienergian pönkittämiseen kuin ilmastokriisin torjumiseen" – Egyptin ilmastokokouksen toivotaan antavan huomiota kehittyvien maiden ilmastokamppailulle