Suomi on selvinnyt koronapandemiasta verrattain hyvin – hallinnonalojen välisessä yhteistyössä ja viestinnässä kehitettävää