Finanssivalvonta muistuttaa digi-intoisia pankkeja kaikkien asiakasryhmien palvelemisesta