Finanssivalvonta suosittelee pankkeja pidättäytymään voitonjaosta vuoden loppuun saakka