Ulkomailla äänestävien määrä pysynyt melko vakaana 40 000–50 000 äänestäjän välillä – kaikki äänet lasketaan Suomessa