Suomi osallistuu Leopard-hankkeeseen – pöydällä vaunujen lähettäminen, mutta myös huoltoapu ja koulutus