Psykiatrista osastohoitoa saaneilla nuorilla huono sairauden ennuste – riski syrjäytymiseen on merkittävä ja varhaisen kuoleman riski kohonnut