Etätyöstä toimistoille siirtyminen on voinut vähentää "harmaan ylityön" tekemistä