VTV: Hallituksen finanssipolitiikka jäi liian väljäksi vaalikauden loppupuolella