Valtioneuvoston kanslia sai huomautuksen pääministerille kustannetuista aamupalatarvikkeista: "Omiaan heikentämään kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaan"