Taiteilijoiden työnseisaus vaatii Kiasmaa ottamaan ihmisoikeudet tosissaan