Haiden suojelu tiukentuu – yli 50 hailajin kauppaa aletaan kontrolloida tiukemmin