Euroalueen kuluttajaluottamus koheni ennakoitua enemmän marraskuussa