Kansainvälinen valuuttarahasto antaa arvionsa Suomen taloudesta