Julkisen sanan neuvoston määrä kertoa ratkaisuistaan Marinin bilevideoiden uutisointia koskeviin kanteluihin