ISW: Venäjän liikekannallepanon keskeyttäminen johtuu todennäköisesti resurssien puutteesta