Bloomberg: Saksa neuvottelee Uniperin lisäksi kahden muun ison kaasuyhtiön kansallistamisesta