Tutkimus: Grönlannin sulaminen nostaa merenpintaa, vaikka ilmaston lämpeneminen loppuisi nyt