Keväällä esiin nousi uusi ilmiö, kun nuorten työsopimuksissa vaadittiin salassapitovelvollisuutta – Mihin asioihin kesätyöntekijät kaipaavat apua?