Kokoomus päättää tavoitteistaan luottaen vaalimenestykseensä ensi keväänä – puolue haluaisi keventää palkansaajien ansiotuloverotusta