HS: Muulle kunta-alalle voi syntyä perjantaina sopu, jos hallitus sitoutuu patoamaan hoitajaliittojen muita suuremmat palkkavaatimukset