Mökkiläisten vuosittaisissa maksuissa on isoja kuntakohtaisia eroja – sähkö selvästi suurin menoerä