Elvytyskieltoihin liittyy edelleen vääriä käsityksiä – jotkut luulevat, että potilas voi jäädä elvytyskiellon takia ilman tarvitsemaansa hoitoa