Kunta-alalle ei saatu sopimusta sovittelulautakunnan ehdotuksen pohjalta ilman hoitajaliittoja