Suurin osa kokee elämänsä Suomessa turvalliseksi – myös asenteet maahanmuuttoa ja kansainvälistä avunantoa kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi