Säteilyturvakeskus aloitti ydinjätteen loppusijoituksen käyttölupahakemuksen tarkastamisen, käsittelyyn mennee vuosia