Shuggie Bain oli Douglas Stuartille kymmenvuotinen matka omaan menneisyyteen – teos toi tekijälleen ymmärrystä ja antoi äänen hiljennetylle köyhyydelle