Luukkainen: Opetusalalle tarvitaan vähintään viisivuotinen palkkaohjelma