Valtiovarainministeriö esittää lisäbudjetissa tuntuvaa lisärahoitusta Puolustusvoimille