Kantelut ministereiden toiminnasta Huoltovarmuuskeskuksen johtajan erotapauksessa eivät aiheuta toimenpiteitä

Oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies päättivät jättää kantelut tutkimatta.

Lue juttu oman lehtesi verkkopalvelusta