Baswaresta tehtiin ostotarjous – yhtiön hallitus suosittaa hyväksymistä