Finnvera: Suomen asema investointikohteena on edelleen vakaa