Patricia Seppälän säätiön kuvajournalistipalkinnon sai Rio Gandara – suuruudeltaan 12 000 euroa