Antti Kurvisesta maa- ja metsätalousministeri, Petri Honkosesta tiede- ja kulttuuriministeri