Suomalaisten keskieläke pysyi lähes samana, mutta miesten ja naisten välillä vallitsee paikoittain runsaita eroja