Kunta-alan palkansaajajärjestöt jättivät Tamperetta ja Kuopiota koskevan lakkovaroituksen