Seta vaatii niin sanotun eheyttämistoiminnan täyskieltoa