Työuupumus kasvoi lievästi viime vuoden loppupuoliskolla