Entinen kaupunginvaltuutettu parjasi ihmisiä sosiaaliseen mediaan laittamillaan videoilla ja teksteillä – rangaistuksia lievennettiin käräjäkäsittelyn viivästyttyä