Työllisyys koheni tammikuussa, mutta "näkymä on kuitenkin kahtalainen"