Terrafame suunnittelee avolouhosta Kolmisoppeen – Kainuun ely-keskuksen mukaan suunnitelma muuttaisi Kolmisoppi-järven tilaa pysyvästi