Vihreät lähtevät kehysriiheen puolustamaan tutkimus- ja kehitysrahoitusta – tutkimusrahoituksen suunta pitäisi Iiris Suomelan mielestä kääntää kasvuun