STM:n työryhmä ei näe edellytyksiä ottaa koronapassi käyttöön työelämässä