Tutkimus: Kansainvälisiin lahjontatapauksiin puuttumiseksi tarvitaan lainmuutoksia