Marin ja Andersson: Kulttuurin ja liikunnan rajoitusten ennakoitua nopeampaa purkamista harkittava