Valtioneuvosto myönsi ensimmäiset merituulivoiman tutkimusluvat