Lääkäriliitto suosittelee omailmoitteisen sairausloman enimmäiskeston pidentämistä