Pron ja Teknologiateollisuuden työriidoissa löytyi sopu – linjassa teknologiateollisuudessa aiemmin syntyneiden ratkaisujen kanssa