Tutkijan mielestä presidentin puhe oli liian lyhyt – ajatuksia olisi voinut avata enemmän